Corso Regina Margherita, 3, 10144 Torino TO, Italia