Via degli Artisti, 31 bis/A, 10124 Torino TO, Italy